Home

hoofdpagina

De Stichting I-OANNA wil de eurythmie bevorderen als nieuwe bewegings cultuur en ontplooit daartoe de volgende activiteiten:

  • het uitnodigen van andere gezelschappen.
  • door jonge eurythmisten in de gelegenheid te stellen podiumervaring op te doen
  • het verlenen van ondersteuning aan culturele en kunstzinnige activiteiten, waaronder met name de eurythmie en de spreekkunst
  • het presenteren van vier jaarlijkse culturele themamiddagen met voordrachten, eurythmie, recitatie, poëzie en muziek
  • het organiseren van eurythmievoorstellingen en concerten door eigen medewerkers en  derden
  • het (doen) houden van voordrachten over een cultureel onderwerp
  • het (doen) geven van eurythmievoorstellingen in scholen, zorginstellingen e.d.
  • het organiseren van voorstellingen door internationale eurythmie-ensemble
  • het geven van eurythmiecursussen voor beginnende en gevorderde amateurs

Doelstelling

Bevorderen van de eurythmie door middel van het zelf geven van voorstellingen, het houden van cursussen, het organiseren van gastoptredens uit binnen- en buitenland.

Beleid

Het doel is het bevorderen van de Euritmie in Nederland. Voorts het begrip voor en het uitvoeren van eurythmie. Verder eurythmisten in de gelegenheid te stellen  voorstellingen te geven voor publiek en daarbij toelichtende lezingen te houden. Dit krijgt met name vorm door het organiseren van vier zogenoemde ‘culturele middagen’ rond de Jaarfeesten: Pasen, Sint Jan, Michael, Advent. Verder het houden van cursussen voor leken en eurythmisten. Tenslotte door het organiseren van gastoptredens uit binnen- en buitenland en dit bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek.

Door het sturen van uitnodigingen aan een groot adressenbestand, aankondigingen in geselecteerde media, het ophangen van affiches en de verspreiding van flyers op geselecteerde adressen wordt een breed publiek bereikt.

Bovenstaande activiteiten worden voorbereid door het bestuur en een kleine groep van vrijwilligers. De uitvoerenden oefenen meerdere malen voor de opvoeringen. Zij komen uit diverse plaatsen in Nederland en een enkele keer uit het buitenland. Zij kunnen desgewenst een onkostenvergoeding ontvangen. Bij uitzondering kan een bescheiden vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

De kosten worden deels gedekt door de bijdragen die de bezoekers van de voorstellingen geven. Aanvullende fondsen en donaties worden geworven om de rest van de kosten te kunnen betalen. Bezoekers en sympathisanten wordt gewezen op de mogelijkheid van donaties. Eventuele overschotten worden besteed aan de aanschaf van rekwisieten, belichting en kostuums.

Paasprogramma en verder
Tot onze spijt zijn er in 2020 geen uitvoeringen geweest wegens de Corona overheidsmaatregelen. Zodra de situatie weer normaal is, zullen we data geven voor de uitvoeringen. Raadpleeg daarvoor deze en de overige antroposofische agenda’s, zoals Antrovista.

Hier kunt u het trio van Franz Schubert beluisteren

De Stichting I-Oanna is een ANBI instelling