Gilgamesch Epos op 21 oktober 2018

 

21 oktober 2018

Das Gilgamesch Epos bewerkt voor euritmie

Het eerste grote epos van de mensheid werd rond 2000 v.Chr. door een Babylonische dichter in kleitabletten gegrift en kreeg ondanks de onvolledigheid ervan een plaats in de canon van de wereldliteratuur: Het Gilgamesj-epos.

In heldere, krachtige taal vertelt het de geschiedenis van de grote vriendschap van de godgelijke Gilgamesj, koning van de Soemerische stad Oeroek, en de in de steppe geboren Enkidoe. Diep geschokt door de dood van zijn vriend, en in de zekerheid van zijn eigen sterfelijkheid, gaat Gilgamesj op zoek naar het eeuwige leven. Zijn lange weg voert hem tenslotte tot het inzicht dat sterfelijkheid tot het lot van de mens behoort.

Op zondagmiddag 21 oktober a.s. geeft de Freie Eurythmiegruppe Stuttgart een eenmalige voorstelling in Nederland van dit epos, ‘de Faust van de oudheid’. Deze eurythmiegroep onder leiding van Elisabeth Brinkmann geniet in Nederland al een goede reputatie dankzij hun uitvoeringen van Dante en Hildegard van Bingen. ‘Goede wijn behoeft geen krans’….

Ook deze uitvoering vindt plaats in de Vrije School aan de Abbenbroekweg7, 2597 NT den haag . 

Gezien de ruimte verdient het aanbeveling plaats te reserveren. 

Aanvang 15 uur

Toegang €25; scholieren en euritmiestudenten €10. 

Tel. Stichting I-OANNA 070-3244928/3506773;e-mail ctf@xs4all.nl