Contact

Naam: Stichting I-OANNA

Bestuur:
A.E. van Beek, voorzitter/penningmeester
L.E de Graaff, secretaris;
A. Berben, lid

Adres voorzittter A.E. van Beek: Ridderlaan 127, 2596 PJ  Den Haag

Telefoon voorzitter: 070-3244928   secretariaat: 070-3506773

E-mail secretariaat: ctf@xs4all.nl

Bank: NL63INGB0008078695

RSIN/Fiscaal nummer: 816317446

Kamer van koophandel den Haag: 27174332

De Stichting is geregistreerd als AN\BI.

Doelstelling:

Ondersteuning te verlenen aan culturele en kunstzinnige activiteiten, waaronder met name de eurythmie en de spreekkunst.

Activiteiten:

– het presenteren van vier jaarlijkse culturele themamiddagen met voordrachten, eurythmie,

  recitatie, poëzie en muziek

– het organiseren van eurythmievoorstellingen en concerten door eigen medewerkers en

  derden

– het (doen) houden van voordrachten over een cultureel onderwerp

– het (doen) geven van eurythmievoorstellingen in scholen, zorginstellingen e.d.

– het organiseren van voorstellingen door internationale eurythmie-ensembles

– het geven van eurythmiecursussen voor beginnende en gevorderde amateurs