De Vensters van Adriana E. van Beek

Adriana maakte vele ramen.

De daden van Michael

Links de heilige Christina en rechts de Maagd van Orleans

De Heilige Michael haalt Christina uit de put

De Heilige Michael

De jonkvrouw van Orleans op de brandstapel

Dit drieluik stelt Floris ende Blanchefleur voor

Voor een volledig overzicht zie voorlopig hier