Financiele verantwoording

EXPLOITATIE 2020 euro
Inkomsten  
Donaties 4.055
Subsidies 650
Entree’s 4 voorstellingen 1.000
Totaal Inkomsten 5.705
   
Uitgaven  
Gast Voorstellingen  
Voorbereiding voorstellingen 370
Zaalhuur 1.402
Publiciteit 186
Bankkosten 222
Totaal Uitgaven 2.179
   
Resultaat 3.526
   
Balans 31 december 2020 euro
Activa  
Bank 1.714
   
Passiva  
geen schulden 0
   
Positief Saldo 1.714

 

EXPLOITATIE 2019 euro
Inkomsten  
Donaties 6.930
Subsidies 3.180
Entree’s 4 voorstellingen 5.200
Totaal Inkomsten 15.310
   
Uitgaven  
Gast Voorstellingen 3.900
Voorbereiding voorstellingen 8.343
Zaalhuur 4.402
Publiciteit 1.348
Bankkosten 303
Totaal Uitgaven 18.295
   
Resultaat -2.985
   
Balans 31 december 2019 euro
Activa  
Bank 1.108
   
Passiva  
Nog te betalen zaalhuur 2.920
   
Negatief Saldo -1.812
   
Balans 31 december 2018 euro
Activa  
Bank 1.880
   
Passiva  
Nog te betalen zaalhuur 707
   
Positief Saldo 1.173