Financiele verantwoording

EXPLOITATIE 2022 euro
Inkomsten
Donaties 670
Subsidies
Entree’s voorstellingen 410
Kleding uitleen 495
Totaal Inkomsten 1.575
Uitgaven
Voorbereiding voorstellingen, kosten muziek 610
Vervoerskosten e.d. 535
Publiciteit 161
Diverse kosten 470
Bankkosten 186
Totaal Uitgaven 1.962
Resultaat -387
Balans 31 december 2022 euro
Activa
Bank 3.429,07
Passiva
geen schulden 0
Positief Saldo 3.429

EXPLOITATIE 2021

euro
Inkomsten
Donaties 2.544
Subsidies
Entree’s geen voorstellingen
Totaal Inkomsten 2.544
Uitgaven
Gast Voorstellingen
Voorbereiding voorstellingen 222
Zaalhuur
Publiciteit 75
Bankkosten 144
Totaal Uitgaven 441
euro
Resultaat 2.103
Balans 31 december 2021 euro
Activa
Bank 3.816
Passiva
geen schulden 0
Positief Saldo 3.816

EXPLOITATIE 2020

Inkomsten
Donaties 4.055
Subsidies 650
Entree’s 4 voorstellingen 1.000
Totaal Inkomsten 5.705
Uitgaven
Gast Voorstellingen
Voorbereiding voorstellingen 370
Zaalhuur 1.402
Publiciteit 186
Bankkosten 222
Totaal Uitgaven 2.179
Resultaat 3.526
Balans 31 december 2020 euro
Activa
Bank 1.714
Passiva
geen schulden 0
Positief Saldo 1.714
EXPLOITATIE 2019 euro
Inkomsten
Donaties 6.930
Subsidies 3.180
Entree’s 4 voorstellingen 5.200
Totaal Inkomsten 15.310
Uitgaven
Gast Voorstellingen 3.900
Voorbereiding voorstellingen 8.343
Zaalhuur 4.402
Publiciteit 1.348
Bankkosten 303
Totaal Uitgaven 18.295
Resultaat -2.985
Balans 31 december 2019 euro
Activa
Bank 1.108
Passiva
Nog te betalen zaalhuur 2.920
Negatief Saldo -1.812
Balans 31 december 2018 euro
Activa
Bank 1.880
Passiva
Nog te betalen zaalhuur 707
Positief Saldo 1.173