Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

 1. Activiteiten

In februari hebben we mee kunnen werken aan de uitvoering van het 3e Mysteriedrama door het Drempeltheater.  Het was een prachtige voorstelling en een heel bijzondere ervaring.

In maart 2020 brak Corona uit, kwam er een lock down en waren er na de versoepeling toch nog zoveel beperkingen, dat we geen andere programma’s hebben kunnen opvoeren.

Voorts is onze voorzitter en programmaleidster, Adriana van Beek, in maart gevallen, opgenomen in het ziekenhuis, en daarna in Swaenehove.

Onduidelijk is of we in 2021 enkele voorstellingen kunnen geven.

 1. Financien: Omdat er geen eigen voorstellingen konden worden gegeven en er geen repetities waren was het kostenniveau erg laag. Gelukkig bleef de donatiestroom min of meer gelijk en kon het tekort van 2019 weggewerkt worden.

Jaarverslag 2019

 1. Activiteiten
 2. Culturele middagen Ook dit jaar werden de gebruikelijke vier seizoenprogramma’s gepresenteerd. Twee van deze programma’s werden zoals andere jaren in aangepaste vorm ook uitgevoerd in het Rudolf Steiner Verpleeghuis. Nieuw was een uitvoering in de dépendance van het Steiner Verpleeghuis in Swaenestate. Ondanks de primitieve omstandigheden mag ook deze uitvoering geslaagd heten. In het Paasprogramma, De klinkende kosmos, werd De Twaalf Stemmingen uitgevoerd, met negentien eurythmistes op het toneel. In het zomerprogramma stonden de grote Zonneculturen centraal, met teksten uit de Bhagavad Gita, het Egyptisch Dodenboek, Homerus en de Bijbel. Het herfstprogramma, Stemmen van de Aarde, bracht klassieke en moderne teksten. In het adventprogramma werd voor een volle zaal wederom Das Traumlied von Olaf Åsteson in het Duits uitgevoerd. Dit omdat de vormen op de Duitse taal zijn gebaseerd en ze niet zonder wrijving voor het Nederlands kunnen worden toegepast.

Elk programma werd aangevuld met klassieke en moderne muziek. Het eerste onderdeel van elk programma, de inleiding en toelichting op wat er in het eurythmiedeel te zien en te horen zal zijn, werd door verschillende medewerkers verzorgd. De slotlezing over het middagthema werd in alle programma’s op zijn eigen onnavolgbare wijze gehouden door Ben van Tilborg.

 1. Else Klink Ensemble Stuttgart: Het grote evenement van de Stichting was het organiseren van een uitvoering van een programma door het Else Klink Eurythmie Ensemble Stuttgart in het Spuitheater. De voorbereidingen namen meer dan een half jaar en veel van onze geldmiddelen in beslag, maar dat was het dubbel en dwars waard. Helaas bleef het aantal bezoekers ruimschoots achter bij de verwachtingen, maar de aanwezigen gaven blijk van hun waardering door een applaus dat maar niet wilde ophouden. Gelukkig hebben wij enkele sponsors bereid gevonden dit evenement financieel te ondersteunen, zodat het tekort binnen de perken is gebleven.
 2. Antroposofische Vereniging: Ook dit jaar hebben wij weer op bescheiden schaal acte de présence kunnen geven in de plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging.
 3. Cursussen De lekencursussen op woensdagavond en donderdagochtend kennen een klein aantal maar zeer trouwe en gemotiveerde deelnemers.
 4. Financiën: Het door het Stuttgarter evenement ontstane tekort zal in de komende jaren geleidelijk weggewerkt moeten worden. Gelukkig zijn onze donateurs daarbij een onschatbare hulp.
 5. Uitvoerenden: Wat de eurythmistes betreft, wisselt het aantal al naar de programma’s dit vereisten. Wij zijn heel blij met onze huidige musici, die een hecht en enthousiast trio vormen: Stefaan Brakkee piano, Evelien van der Kamp viool en Tom Kanter cello. Onze spraakvormer Manjo Joosten brengt een bijzondere kwaliteit in de eurytmievoorstellingen.
 6. Plannen Voor het komende jaar staan weer vier culturele middagen op het programma. Wij willen proberen met stukken als De Twaalf Stemmingen en de Olav en nog enige andere een repertoire op te bouwen waaruit geregeld geput kan worden, zodat er meer tijd blijft voor het inoefenen van nieuwe stukken.

De twee kleine herdenkingsprogramma’s voor de plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging blijven we doen: het ene ter herdenking van Rudolf Steiners geboortedag, het andere ter herdenking van zijn sterfdag. Deze programma’s worden gegeven in het Vreedehuis aan de Riouwstraat 1. Het ligt in de bedoeling ook kunstenaars van buiten onze Werkgroep uit te nodigen eraan deel te nemen.

Jaarverslag 2013

 1. Activiteiten
 2. Culturele middagen Evenals andere jaren zijn er dit jaar rond de jaarfeesten door de Werkgroep I-OANNA vier culturele middagen gehouden, waarvan er wederom drie werden uitgevoerd in Steiner Zorg respectievelijk Swanestaete. Ook dit jaar werd in het Paasprogramma, Licht over de aarde, Rudolf Steiners Twaalf stemmingen uitgevoerd, met de muziek van Jan Stuten, terwijl ook het begin van de Prolog im Himmel uit Goethes Faust ten tonele werd gebracht. Behalve de muziek bij de Twaalf stemmingen waren er composities te zien van Dvoṙák, Scharwenka, Arensky, Franck en Debussy. Het Sint-Jansprogramma, De mens tussen Aarde en Hemel, bracht teksten van Goethe, Schiller, Ida Gerhardt en Marsman, alsmede muziek van o.a. Schubert, Beethoven en Brahms. In het Michaëlsprogramma, De kosmische krachten van Michaëls zwaard, vormden de sonnetten van Schilling over Jeanne d’Arc een hoogtepunt. Ook Rudolf Steiners Michaels Schwert en Der Schmetterling van Nelly Sachs maakten diepe indruk. Muziek was er van Brahms, Kux en Franck. Traditiegetrouw stond in het adventprogramma Das Traumlied von Olaf Åsteson centraal. De volle zaal bewijst dat deze traditie door velen op prijs wordt gesteld. Mario Matthijsen, Anneke Baron, Stefaan Brakkee, Ivo de Kroon, Frank Oele en Wilma Bos verzorgden inleiding en toelichting bij de programma’s; Ben van Tilborg de eerste drie themalezingen en Frank Oele de laatste van het jaar.
 3. Rudolf Steiner herdenkingen Een nieuw initiatief vormden de herdenkingsprogramma’s voor Rudolf Steiners geboorte- respectievelijk sterfdag. Het bewust beperkt gehouden publiek was enthousiast over het gebodene: Beide keren eurythmie, muziek en een korte voordracht. Wij hopen hiermee dan ook komende jaren door te gaan. Het ligt in de bedoeling deelname aan de uitvoering van deze programma’s ook open te stellen voor eurythmistes die niet direct met de Werkgroep verbonden zijn.
 4. Cursussen Woensdagavond en donderdagochtend is er een leken cursus woord- en tooneurythmie, met een klein maar stabiel aantal enthousiaste deelnemers.
 5. Nederlandse Vereniging van Euritmisten Er zijn bijna twee jaar van voorbereidingen nodig geweest om de oude Bond van Euritmisten te vervangen door een meer eigentijdse nieuwe Nederlandse Vereniging van Euritmisten. Aan deze voorbereidingen is door de Stichting actief meegewerkt in de daartoe benoemde Overgangsgroep. Deze voorbereidingen zijn nu afgerond, de Vereniging is opgericht als vereniging met beperkte bevoegdheid en zal begin komend jaar bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd.
 6. Financiën Wij hebben nog steeds te maken met het door het Stuttgarter evenement van 2012 ontstane tekort. Mede dankzij het aantal bezoekers van onze culturele middagen en de trouwe ondersteuning door enkele donateurs is de financiële toestand voor het overige min of meer in evenwicht. De enige extra kostenpost dit jaar waren de kosten ten gevolge van de grote bezetting in het Paasprogramma.
 7. Uitvoerenden Wat de eurythmistes betreft, is de vaste kern van de Werkgroep tamelijk stabiel, al wisselt het aantal natuurlijk afhankelijk van de programma’s. Annemieke Schellingerhout en Ivo de Kroon verzorgden de spraak in de programma’s. Onze hooggewaardeerde musici: Stefaan Brakkee piano, Evelien van der Kamp viool en Ephraïm van IJzerlooij cello hebben zich nu zozeer met elkaar verbonden dat zij hebben besloten tot oprichting van een eigen trio, onder de naam Jardin des Images.
 8. Plannen Er zijn weer vier culturele middagen gepland. Hoewel de programma’s nog moeten worden samengesteld, staat al vast dat In het Paasprogramma Goethes Metamorphose der Pflanzen zal worden uitgevoerd. Drie van deze programma’s, lichtelijk aangepast, zullen voor Steiner Zorg worden gepresenteerd. Bewoners van Swanestaete en Artaban zullen in de gelegenheid worden gesteld deze voorstellingen bij te wonen.

Zoals boven vermeld, zullen er wederom twee kleine herdenkinkgsprogramma’s, elk van ongeveer een uur, in het Academiegebouw aan de Riouwstraat plaatsvinden, het ene ter herdenking van Rudolf Steiners geboortedag, het andere ter herdenking van zijn sterfdag. Zoals wij hadden gehoopt, hebben zich enkele eurythmistes van buiten de Werkgroep aangemeld om mee te doen.

In juli organiseert de Stichting een eurythmische uitvoering van Sophocles’Antigone, geconcipieerd en uitgevoerd door de Freie Eurythmiegruppe Stuttgart.

Het Else Klink Eurythmie Ensemble Stuttgart heeft plannen voor een programma met twee grote symfonieën, een klassieke en een moderne, en heeft laten weten dit in de loop van 2015 graag in Den Haag te willen uitvoeren. Wij zullen, in samenwerking met het Euritmie Impresariaat, de organisatie weer graag op ons nemen.

Jaarverslag 2012

 1. Activiteiten
 2. Culturele middagen Ook dit jaar werden de gebruikelijke vier seizoenprogramma’s gepresenteerd. Twee van deze programma’s werden zoals andere jaren in aangepaste vorm ook uitgevoerd in het Rudolf Steiner Verpleeghuis. Nieuw was een uitvoering in de dépendance van het Steiner Verpleeghuis in Swanestaete. Ondanks de primitieve omstandigheden mag ook deze uitvoering geslaagd heten. In het Paasprogramma, De klinkende kosmos, werd voor het eerst De Twaalf Stemmingen uitgevoerd, met negentien eurythmistes op het toneel. In het zomerprogramma stonden de grote Zonneculturen centraal, met teksten uit de Bhagavad Gita, het Egyptisch Dodenboek, Homerus en de Bijbel. Het herfstprogramma, Stemmen van de Aarde, bracht klassieke en moderne teksten. In het adventprogramma werd voor een volle zaal Das Traumlied von Olaf Åsteson voor het eerst in het Duits uitgevoerd. Dit omdat de vormen op de Duitse taal zijn gebaseerd en ze niet zonder wrijving voor het Nederlands kunnen worden toegepast. Ook ditmaal is Michael Leber van het Eurythmeum Stuttgart bereid gevonden een weekeind lang intensief met de eurythmistes, spreker en pianist te oefenen, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Elk programma werd aangevuld met klassieke en moderne muziek. Het eerste onderdeel van elk programma, de inleiding en toelichting op wat er in het eurythmiedeel te zien en te horen zal zijn, werd door verschillende medewerkers verzorgd. De slotlezing over het middagthema werd in alle programma’s op zijn eigen onnavolgbare wijze gehouden door Ben van Tilborg.

 1. Else Klink Ensemble Stuttgart Het grote evenement van de Stichting was het organiseren van een uitvoering van het programma Zeichen an der Sonne door het Else Klink Eurythmie Ensemble Stuttgart in het Danstheater. De voorbereidingen namen meer dan een half jaar en bijna al onze geldmiddelen in beslag, maar dat was het dubbel en dwars waard. Helaas bleef het aantal bezoekers ruimschoots achter bij de verwachtingen, maar de aanwezigen gaven blijk van hun waardering door een applaus dat maar niet wilde ophouden. Gelukkig hebben wij enkele sponsors bereid gevonden dit evenement financieel te ondersteunen, zodat het tekort binnen de perken is gebleven.
 2. Antroposofische Vereniging Ook dit jaar hebben wij weer op bescheiden schaal acte de présence kunnen geven in de plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging. Het mag bepaald teleurstellend genoemd worden dat van de zijde van het landelijke bestuur vrijwel geen of helemaal geen belangstelling wordt getoond voor ons werk.
 3. Cursussen De lekencursussen op woensdagavond en donderdagochtend kennen een klein aantal maar zeer trouwe en gemotiveerde deelnemers.
 4. Financiën De Vrije School, waar wij onze vier jaarlijkse uitvoeringen houden, heeft zich genoodzaakt gezien haar verhuurtarieven fors te verhogen. Met het oog daarop hebben wij de bezoekers gevraagd hun bijdragen te verhogen. Wij hopen met deze verhoging het verschil te kunnen opvangen. Die hoop is gerechtvaardigd, en het bezoekersaantal van onze uitvoeringen blijft redelijk constant, met uitschieters naar boven.

Het door het Stuttgarter evenement ontstane tekort zal in de komende jaren geleidelijk weggewerkt moeten worden. Gelukkig zijn onze donateurs daarbij een onschatbare hulp.

 1. Uitvoerenden Wat de eurythmistes betreft, wisselt het aantal al naar de programma’s dit vereisten. Wij zijn heel blij met onze huidige musici, die een hecht en enthousiast trio vormen: Stefaan Brakkee piano, Evelien van der Kamp viool en Ephraïm van IJzerlooij cello. Behalve door de spraakvormers Marjo van der Himst en Annemieke Schellingerhout worden onze programma’s, sinds kort ook ondersteund door Ivo de Kroon.
 2. Plannen Voor het komende jaar staan weer vier culturele middagen op het programma. In het Paasprogramma zal wederom Rudolf Steiners Twaalf stemmingen worden uitgevoerd. Wij willen proberen met stukken als dit en de Olav en nog enige andere een repertoire op te bouwen waaruit geregeld geput kan worden, zodat er meer tijd blijft voor het inoefenen van nieuwe stukken. Ook in 2013 zullen drie van deze programma’s, lichtelijk aangepast, voor Steiner Zorg respectievelijk Swanestaete worden gepresenteerd.

Nieuw is het voornemen om twee kleine herdenkingsprogramma’s aan te bieden aan de plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging: het ene ter herdenking van Rudolf Steiners geboortedag, het andere ter herdenking van zijn sterfdag. Deze programma’s worden gegeven in het Academiegebouw aan de Riouwstraat. Omdat het een eerste experiment betreft, zullen wij er pianissimo ruchtbaarheid aan geven. Het ligt in de bedoeling deze herdenkingen jaarlijks te houden en ook kunstenaars van buiten onze Werkgroep uit te nodigen eraan deel te nemen.